Gele Kwikstaart | Western Yellow Wagtail

Habitat. Diverse habitats, zoals weilanden, moerassen, langs rivieren, op akkers, etc., graag nabij water. Op trek en in winter vaak in drogere gebieden.

Voedsel. Voornamelijk ongewervelden. Fourageert als andere kwikstaarten.