Grote Bonte Specht | Great Spotted Woodpecker

Habitat. Loof- en naaldbos, open boslandschap, parken, etc.

Voedsel. Ongewervelden, maar eet ook zaden, met name in winter, en vruchten. Fourageert zelden op de grond.