Geoorde Fuut | Black-necked Grebe

Habitat. In broedtijd op kleine, ondiepe meren, grote vijvers met rijke vegetatie. Buiten broedtijd op wateren met weinig of geen dekking en op zee nabij de kust.

Voedsel. Voornamelijk insecten en hun larven, kreeftachtigen, amfibieën, kleine vis. Vangt prooi vanaf wateroppervlak of door te duiken, tot 5,5 m diepte.