Roodkopklauwier | Woodchat Shrike 

Voorkomen. Vrij algemene zomergast. Neemt in aantal af.

Habitat. Open bosgebied, boomgaarden, etc. Komt ook in meer open landschap voor, maar altijd graag nabij bos.

Voedsel. Voornamelijk grote insecten. Meer insectivoor dan Kleine Klapekster, Klapekster en Grauwe Klauwier, maar eet ook wel kleine ongewervelden. Jaagt vanaf zitplaats als andere klauwieren.

de foto's van deze zeer zeldzame Dwaalgast zijn gemaakt op de Maasvlakte April 2013