Blauwborst | Bluethroat

Habitat. Natte gebieden met veel struiken en bomen als wilgen, vlier en berken. Ook vaak in dichtgegroeide sloten.

Voedsel. Voornamelijk ongewervelden, maar eet ook bessen en zaden. Fourageert op de grond of laag in vegetatie