Tureluur | Common Redshank

Habitat. Broedt in diverse natte, goed begroeide, open gebieden, meestal in natte weilanden, kwelders, moerassen. Buiten broedseizoen in zoete en zoute natte gebieden, zoals modderige kusten, moerassen, meren, etc.

Voedsel. Hoofdzakelijk ongewervelden, soms ook kleine visjes. Fourageert door in ondiep water wadend te pikken of te boren.