Kwak | Black-crowned Night Heron | Juveniel

Habitat. Bouwt nest in bomen, soms in rietvelden. Roest in bomen. Heeft voorkeur voor ondiepe meren, poelen, lagunes, rivieren, moerassen en andere waterrijke gebieden met ondiep zoet stilstaand of langzaam stromend water.

Voedsel. Voornamelijk amfibieën, vis en insecten; fourageert ’s nachts of in de schemering.

Foto's zijn gemaakt in Overveen |Haarlem |Augustus 2014