Zwarte Stern | Black Tern

Habitat. Broedt in moerassen met drijvende planten, waar nest op gebouwd wordt. Op trek en ’s winters op meren en langs de kust.

Voedsel. In de broedtijd voornamelijk insecten en andere ongewervelde dieren; ’s winters ook vis.

Witwang Stern
Witwang Stern