Lepelaar | Eurasian Spoonbill

Habitat. Nestelt in rietmoerassen op de grond bij meren en rivieren, maar plaatselijk ook in bomen en struiken. Fourageert in ondiep, zoet, brak of zout water met modderige of zandige bodem.

Voedsel. Vooral kleine vis, maar verder allerlei ongewervelden en andere kleine gewervelden, zoals kikkers. Fourageert wadend in het water door met iets geopende snavel van ene naar andere kant te zwaaien.