Klapekster | Great Grey Shrike

Voorkomen. Gehele jaar vrij schaars en verspreid voorkomend.

Habitat. Broedt in heidevelden, hoogvenen en andere vergelijkbare open gebieden met verspreide bomen en struiken. In winter ook in anderehabitats, maar altijd nabij open plaatsen met voldoende uitkijkposten.

Voedsel. Grote insecten en gewervelden, zoals kleine zoogdieren, vogels en hagedissen. Jaagt vanaf uitkijkpost als andere klauwieren, maar bidt ook regelmatig. Spiest prooi op doorns en prikkeldraad als andere klauwieren.