Steppeklapekster | Steppe Grey Shrike

Voorkomen. Gebied loopt van Noord-Afrika tot Centraal-Azië en India. In Europa alleen op Iberisch Schiereiland en in Mediterraan-Frankrijk. Verspreiding van Steppeklapekster en Klapekster ligt in het zuiden slechts 30 kilometer uit elkaar.

Habitat. Steppe, maquis enhalfwoestijn, droge velden en akkers met verspreide bomen of heggen.

de foto's van deze Zeer Zeldzame Dwaalgast zijn gemaakt op de Maasvlakte April 2014