Steenuil [ Little Owl ]

Habitat. Over het algemeen in agrarische gebieden met verspreide bomen en heggen; ook in boomgaarden, open bosgebied, duinen en halfwoestijnen. Nest in holen in de grond, in holle bomen, ruïnes, etc.

Voedsel. Muizen, kleine vogels, grote insecten, regenwormen.