Koereiger | Western Cattle Egret

Habitat | Broedt in lage tot middelgrote struiken en loofbomen in laaglandgebieden. Fourageert op weilanden, steppen, akkers, langs oevers van rivieren, meren etc., meestal nabij koeien of ander vee; het minst aan water gebonden van alle Europese reigers.

Voedsel | Voornamelijk insecten, opgestoten door vee of andere grote zoogdieren.

de Gement |polder Cromvoirt | Vlijmen |  November 2018