Jan van Gent | Gannet 

Habitat | Broedt op rotspunten, geïsoleerde rotseilanden, uitstekende kliffenop vasteland of eilanden.

Voedsel| Voornamelijk vis (20-50 cm); duikt vanaf 10-40 m in zee of vanaf wateroppervlak. Fourageert soms tot op 150 km vanaf kolonie.

Helgoland |Mei 2013