Boeren Zwaluw | Barn Swallow 

Habitat. Open agrarisch gebied met weilanden, heggen, boerderijen, etc. Maakt nest op richeltje in koeienstal, schuren en overdekte waranda’s. Slaapt buiten broedtijd gezamenlijk in rietvelden.

Voedsel. Vliegende ongewervelden. Fourageert meestal lager dan Huiszwaluw