Boomvalk | Eurasian Hobby

 

Voorkomen. Vrij algemene zomergast.

Habitat. In broedseizoen in heuvelland, heidevelden, open bossen, parken, landbouwgebieden etc.

Voedsel. Achtervolgt vliegende insecten en vogels en vangt deze met de klauwen. Insecten worden tijdens vlucht vanuit de klauw opgegeten, vogels worden eerst op zitplaats geplukt. Jaagt, vooral ’s avonds, op hoogvliegende insecten zoals nachtvlinders, libellen, kevers en overdag op vogels zoals Gierzwaluw, zwaluwen, leeuweriken etc.

Noord Holland September 2018