Purperreiger | Purple Heron

Habitat. Gebonden aan natte gebieden met hoge en dichte opgaande vegetatie, waarin nesten gebouwd worden. Ondiepe, voedselrijke wateren met vlakke bodem en zonder rotsen en dergelijke, meestal omgeven door dichte, opgaande vegetatie.

Voedsel. Fourageert, vanuit een stilstaande houding, op vissen en insecten, vooral in de vroege ochtend en avond. Neemt ook wel kleine zoogdieren en amfibieën.