Geelgors | Yellowhammer

Habitat. Open cultuurgebieden met heggen en verspreide struiken. Nooit inbos. ’s Winters ook op landbouwgronden.

Voedsel. Voornamelijk zaden, maar ’s zomers ook insecten. Zoekt voedsel op de grond.