Blauwe Reiger | Grey Heron

Habitat. Nestelt meestal in bomen; bezoekt vrijwel ieder terrein met ondiep water waar voedsel te halen is.

Voedsel. Fourageert overdag, voornamelijk op vis, amfibieën, kleine zoogdieren, insecten en reptielen; in mindere mate ook kreeftachtigen, schelpdieren, wormen en vogels. Prooi wordt met plotseling uitschietende beweging gevangen.