Bosuil |Tawny Owl

Voorkomen. Algemene standvogel.

Habitat. Oud loofbos, half-open boslandschap, parken.

Voedsel. Vogels, zoogdieren, amfibieën, insecten.