Sperweruil | Northern Hawk Owl  

Voorkomen. Standvogel, maar zwerft soms zuidwaarts. Schaars in noorden, maaralgemener bij voldoende prooiaanbod.

Habitat. Naaldbos, open bosgebieden met berken, bos grenzend aan toendra.

Voedsel. Voornamelijk knaagdieren, waaronder lemmingen.

de Bekendste uil van Nederland vanwege zijn zeldzaamheid !!   Zwolle Februari 2014