Buizerd | Common Buzzard 

Voorkomen. Vrij algemene zomergast en standvogel.

Habitat. Komt in allerlei landschappen voor, van landbouwgebieden met verspreide bomen, bossen en bergstreken tot rotskusten.

Voedsel. Jaagt tijdens zweefvlucht, speurend vanaf zitplaats of lopend op de grond. Voedsel gevariëerd, voornamelijk kleine zoogdieren, maar ook vogels, reptielen, amfibieën, grote insecten en regenwormen.