Watersnip | Common Snipe

Habitat. Broedgebied bestaat uit natte graslanden en moerassen. Buiten broedtijd in diverse gebieden, waaronder ook kwelders; dekking van groot belang.

Voedsel. Ongewervelden, zoals wormen, insecten en larven. Eet ook plantaardig materiaal.

Houtsnip
Houtsnip