Steltkluut |Black-winged Stilt

Habitat | Rustig zoet, brak of zout water, met name met drijvende vegetatie, zoals in moerassen en stroompjes; vaak in ondergelopen weilanden en zoutpannen. Zelden bij de kust.

Voedsel | Ongewervelden (vooral waterinsecten) die van wateroppervlak, van vegetatie of uit water worden opgepikt. Eet ook wel zaden.

Nederland | De Groene Jonker | Mei 2019