Kraanvogel | Common Crane

Habitat. In broedseizoen boomloze moerassen, veengebieden, heidevelden en natte gebieden met rietvelden. Buiten broedseizoen in open gebieden, zoals moerassen, lagunes, droge graslanden, landbouwgebieden.

Voedsel. Zoekt lopend voedsel op de grond, in ondiep water, of vegetatie. Eet voornamelijk plantedelen zoals wortels, wortelstokken, stengels, bladeren, vruchten en zaden. Ook ongewervelde (insecten, slakken, wormen) en gewervelde dieren (hagedissen, slangen, knaagdieren).

de Foto's zijn gemaakt in Diepholz Duitsland   November 2013