Zwarte Specht | Black Woodpecker

Habitat. Gemengd en naaldbos, maar nooit in zeer dichte bossen.

Voedsel. Vooral mieren en kevers, maar ook wel vruchten en zaden. Fourageert zowel op grond als in bomen. Spendeert veel tijd op boomstompen.