Groentje | Green Hairstreak

Vliegtijd: Eind april-half juli in één generatie

Nederland | Kampina | Mei 2018