Kleine Bonte Specht | Lesser Spotted Woodpecker

Habitat. Gemengde en loofbossen, parken en boomgaarden.

Voedsel. Voornamelijk insecten. Fourageert vaker in twijgen en buitenste takken dan andere spechten.

Brabant Mei 2019