Kleine Plevier | Little Ringed Plover

Habitat. Meestal in de buurt van zoetwater, bij zand- en grindbanken langs rivieren, oevers van meren, riviermondingen, afgravingen, inpolderingen, braakliggende terreinen, etc.

Voedsel. Insecten, spinnen en andere ongewervelden. Fourageert in ondiep water of op vochtige grond. Eet ook af en toe zaden.