Kluut | Pied Avocet

Habitat. In broedseizoen aan moddervlaktes, zowel aan kust als in binnenland. Buiten broedseizoen aan allerlei ondiep open water met modderige bodem.

Voedsel. Allerlei ongewervelden (wormen, kreeftachtigen, insecten). Fourageert zowel door met behulp van gezichtsvermogen prooien op te pikken als door op de tast prooi te vangen door met punt van de snavel door bovenste modderlaag te zwaaien.