Bruine Kiekendief | Western Marsh Harrier 

 

Voorkomen. Plaatselijk vrij algemene broedvogel.

Habitat. Bouwt groot nest in rietmoerassen. Heeft in alle seizoenen voorkeur voor grote rietvelden in stilstaand zoet- of brakwater of soortgelijke gebieden; ook in geïrrigeerde velden en veengaten.

Voedsel. Zoekt in lage vlucht vlak terrein af, zich bij verrassing op prooi stortend. Voornamelijk kleine zoogdieren en vogels; soms ook insecten, kikkers, slangen en vis.