Kerkuil |Western Barn Owl | Barn Owl 

  Voorkomen. Schaars in noorden, algemener in zuiden. Voornamelijk standvogel.

Habitat. Laagland, meestal bij boerderijen en dorpen. Heeft afwisselend landschap nodig met lage vegetatie, struiken en heggen.

Voedsel. Verschillende kleine zoogdieren, met name muizen en spitsmuizen. Ook vogels en, vooral grote, kevers.