USA | Yosemite National park 

Yosemite | Tunnel View
Yosemite | Tunnel View
Yosemite | Sentinel Fall
Yosemite | Sentinel Fall
Yosemite | Valley View Point
Yosemite | Valley View Point
Yosemite | Valley Vista Point
Yosemite | Valley Vista Point
Yosemite | Half Dome
Yosemite | Half Dome

v v v | Inspiration of  Ansel Adams |  v v v