Visdiefje | Common Tern

Habitat. Zowel aan kust als in binnenland, maar altijd bij water. Broedt in kleine of grote kolonies in korte vegetatie, zoals in duinen, kwelders, moerassen, weilanden. Buiten broedseizoen voornamelijk kustgebonden.

Voedsel. Vis en kreeftachtigen.