Ransuil |Long-eared Owl

Voorkomen. Algemeen en talrijk.

Habitat. In uiteenlopende beboste streken, zelfs in monotoon naaldbos, maar meestal niet in (hoog-)gebergte. Jaagt in gebieden met lage vegetatie, zoals moerassen, weilanden, akkers.

Voedsel. Voornamelijk woelmuizen, maar ook kleinere vogels.