Wilde Zwaan | Whooper Swan

Habitat. Broedt in diverse habitats: eilandjes in toendra, moerassen,meren in gebergte of venen, nabij rietvelden, etc. Buiten broedseizoen aan kusten, meren in binnenland, ondergelopen weilanden, akkers, etc.

Voedsel. Vrijwel uitsluitend waterplanten. In de winter ook knollen, gevallen en ontkiemend graan en ander plantaardig materiaal.