Velduil|Short-eared Owl 

Habitat. In open gebieden met veel schuilmogelijkheden in de vorm van hoge grassige vegetaties en struiken, bijvoorbeeld hoogvenen, toendra, moerassen, duinen.

Voedsel. Voornamelijk woelmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren en vogels; af en toe ook insecten..