Flamingo | Greater Flamingo

Habitat| Beperkt tot open zoet-, zout of brakwater; lagunes, delta’s, ondiepe kustwateren, grote meren.

Voedsel | Voornamelijk garnalen, insecten, schelpdieren, wormen en andere kleine ongewervelde dieren, algen en zaden. Fourageert lopend in ondiep water met de kop onder water tussen de poten.

Nederland | Veluwemeer | Maart 2013