Bijeneter|European Bee-eater 

Voedsel | Kleine tot grote insecten: zweefvliegen, sprinkhanen, libellen, etcetera.

Broedperiode Vanaf half Mei

 Frankrijk | Mei 2014 | Juni 2015