Steenloper | Ruddy Turnstone

Habbitat. Broedt langs kusten in hoog- en laagarctische gebieden; heeft voorkeur voor open rotsige kusten en eilandjes. Buiten broedseizoen kustgebonden; prefereert dan rotsige en met zeewier bedekte kusten. Ook in modderige getijdegebieden. Soms op akkers bijhoogwater.

Voedsel. Voornamelijk kleine kreeftachtigen, weekdieren en insecten. Fourageert door omrollen van objecten en snel oppikken van eronder verschuilende prooi. Voedt zich ook met aas waaronder aangespoelde lijken.

Bonte Strandloper | Dunlin

Habitat. Broedt inhooggelegen hoogvenen en moerassen met open water. Buiten broedseizoen op moddervlaktes, zowel in estuaria als langs zoetwater, maar vooral in getijdegebieden.

Voedsel. Voornamelijk ongewervelden als insecten en wormen. Fourageert door pikken of boren, onder andere afhankelijk van het substraat.

Helgoland, Dune Mei 2012