Sperwer | Eurasian Sparrowhawk

Voorkomen. Vrij algemene zomergast en standvogel.

Habitat. Beboste gebieden; broedt in naaldbomen of in gemengd bos.

Voedsel. Grijpt prooi bij verrassing gedurende lage vlucht langs heggen, bosranden of struikgewas. Plukt prooi op lage plukplaats of op een hoge tak. Vangt vrijwel uitsluitend vogels, met name zangvogels.