Dwerggors | Little Bunting

Voorkomen. Vrij schaarse zomergast.

Habitat. Broedt in vochtige bossen. Op de trek in uiteenlopende begroeide terreinen.