Zilverreiger  | Western Great Egret

Habitat. Nestelt in uitgestrekte, dichte rietvelden of andere hoogopgaande watervegetatie, of in struiken of lage bomen. Fourageert in laaggelegen weilanden, moerassen, ondergelopen terrein, etc.

Voedsel. Varieert per seizoen; in natte perioden voornamelijk vis en waterinsecten, in droge perioden kleine zoogdieren en insecten. In ondiep water wordt prooi gegrepen na langzaam besluipen met horizontaal gehouden lichaam, of door bewegingloos met stijve nek voorover geleund te staan, wachtend tot prooi binnen grijpafstand komt.