Middelste Bonte Specht | Middle Spotted Woodpecker

Habitat. Oud hoogopgaand loofbos en parken.

Voedsel. Voornamelijk insecten, maar eet ook wel zaden. Fourageert, evenals Grote Bonte Specht, op stammen, takken en twijgen.