Europese Kanarie | European Serin

Habitat. Open landschappen met bomen, vaak nabij menselijke bewoning, zoals boomgaarden, parken, stadsranden, braakliggend terrein.

Voedsel. Voornamelijk zaden, ’s zomers ook insecten. Fourageert op de grond of in grassen, kruiden etc..

Ede 12-02-2017